HAKKIMDA

Samsun doğumlu Adem Tatar, lise eğitimini Bafra Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Lisans eğitimini İstanbul Fatih Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini ise İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümünde almıştır. Psikoloji yüksek lisans eğitimi esnasında, “Çocukluk Çağı Travmalarını ve İstem Dışı Düşüncelerin Kontrol Yöntemlerini” inceleyen Adem Tatar, bu konuda yaptığı tez çalışması ile bu alandan, yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Sonrasında klinik alanda çalışmalarını ilerletmek amacıyla İstanbul Esenyurt Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde ikinci yüksek lisansına başlamış ve “Panik Bozukluk ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkiyi” incelediği bilimsel çalışmasıyla bu alandan mezun olmuştur.

Üniversite eğitiminden sonra yetişkinler ile yaptığı psikoterapi çalışmalarına yön vermek amacıyla, Avrupa Psikoterapi Derneğinin tanıdığı eğitimlerden olan, Dünya Pozitif Psikoterapi Derneği (WAPP) tarafından onaylı Pozitif ve Kültürlerarası Psikoterapi Eğitimi almıştır. Bunun yanı sıra Davranış Bilimleri Enstitüsü’nün Avrupa akredite eğitimlerinden, Türkçe karşılığı; Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme yöntemi olan, EMDR Terapi Eğitimini tamamlamış ve bu alanda çalışmalarını yürütmüştür.

Yine yetişkinlerle çalışmalarını derinleştirmek amacıyla iki yıla yakın süren teorik, uygulama ve süpervizyon aşamalarını içeren Psikodinamik Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimini tamamlamış ve dinamik ekolleri çalışmalarına entegre etmiştir.

Çocuklarla ve ergen yaş grubuyla yapacağı çalışmalar için ise Çözüm Odaklı Psikoterapi Eğitimi ve Oyun Terapisi Uygulayıcı eğitimlerini almış ve bu alanda çalışmalarını güçlendirmiştir.

Çiftler ve çift sorunlarıyla ilgili; Cinsel Terapi Eğitimi ve YÖK onaylı 450 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitimi almış, yapmış olduğu uygulama ve süpervizyon çalışmaları sonucunda Aile Danışmanı unvanı almaya hak kazanmıştır.

Zeka, dikkat ve bazı gelişimsel değerlendirmeleri yapabilmek adına WISC-R Zeka Testi ve Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Uygulayıcı Eğitimlerine katılmış ve bu alanda uygulayıcı sertifikaları edinmiştir.

Eğitim hayatı boyunca İletişim Tipleri ve Yöntemleri, Beden Dili, Türk İşaret Dili, Üstün Yetenekli Eğitici Eğitimi gibi bir çok seminer ve sempozyum organizasyonlarına katılan ve öğrenme sürecinin her zaman devam etmesi gerektiğine inanan Adem Tatar; Psikolojik Vaka Analizleri, Bilimsel Makale Tartışmaları ve Kişisel Gelişim Seminerleri gibi etkinlikleri organize etmiştir. Bunun yanı sıra birçok bilimsel makale çalışmasında da proje görevleri üstlenmiştir.

Eğitim hayatından sonra, psikolojik danışma merkezlerinde psikoterapist olarak görev almış, tüm öğretim kademelerindeki okullar için danışmanlık ve seminer hizmetleri vermiştir. Bu çalışmaların yanı sıra üniversite ve eğitim merkezlerinde, psikoloji ile psikolojik danışmanlık öğrencileri ve mezunları için zeka testleri eğitimi ve çocuk değerlendirme testleri eğitimleri vermiştir.

Adem Tatar’ın uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış, özgüvenin eğitimle gelişimini incelediği “Atılganlık” ve kadın ve erkek rollerine bakış açılarının incelendiği “Toplumsal Cinsiyet Rolleri” konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır. Bunların dışındaki kişisel çalışmaları arasında çok sayıda makale, eğitsel yazı, seminer ve eğitim videoları bulunmaktadır. Çalışmalarının çoğunu kişisel web sitesinde toplamıştır.

Şu an Samsun’da; Travma, Kaygı, Panik, Kişilik Durumları, Zorlantılı Takıntı Durumları, Yas, Depresyon, Özgüven, Öfke ve Dikkat sorunları başta olmak üzere birçok psikolojik durumla çalışmakta ve ilgili değerlendirme testlerini uygulamaktadır.

Sertifikalı Eğitimleri

 • EMDR 1. Düzey Uygulayıcı Eğitimi, EMDR Derneği Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Psikodinamik Temelli Bütüncül Psikoterapi Eğitimi, 138 Saat
 • Pozitif Psikoterapi Eğitimi, 200 Saat, World Association of Positive Psychotherapy
 • Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitimi, 450 Saat
 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi, 32 Saat
 • Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitimi ve Süpervizyonu, 32 Saat
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Uygulayıcı Eğitimi, 21 Saat
 • Wisc-R Zeka Testi Uygulayıcısı Eğitimi, 20 Saat
 • Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Uygulayıcısı Eğitimi, 19 Saat
 • Türk İşaret Dili Eğitimi, İstanbul 2014
 • İletişim Tipleri ve Beden Dili Katılım Belgesi, İstanbul 2013
 • İşte İletişim ve Kişisel İletişim Katılım Belgesi, İstanbul 2013
 • Kariyer Koçluğu, İnsan Tanıma Modeli Teknikleri, Farklı Kişiliklerle Etkili İletişim, Zaman Yönetimi Eğitimleri Sertifikası, İstanbul 2012

Bilgi Almak ve Randevu İçin Arayınız: 05399277232

Daha fazla makale ve içeriğe ulaşmak için: Samsun Psikolog – www.ademtatar.com

Sosyal medya içerikleri için: https://www.instagram.com/ademtatar.psikoloji/