TESTLER

Wisc-R Zeka Testi

Weschler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği (WISC-R) bireylerin zihinsel performanslarını belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zeka testidir. Bu test çocuğun yerini kendi potansiyeli içinde ve yaşıtları içerisinde görmek ayrıca zaman içerisinde bazı karşılaştırmalara gitmekte kullanılır. 6-16 yaş arası bireylere uygulanan ve WISC-R zeka testi, bireysel olarak yaklaşık 60-70 dakikada uygulanır. Bu testte 6 Sözel ve 6 performans olmak üzere 12 alt test bulunur. Alt testler 1 sözel 1 performans testi olmak koşuluyla sırayla uygulanır.

A) Sözel

1- Genel Bilgi; Çocuğun doğal çevre, okul çevresi ve kültürel ortamından ne kadar bilgi aldığıyla ilgili ve bilgi düzeyini gösteren bir alt testtir.

2- Benzerlikler; Çocuğun iki şey arasında benzerlik kurarken soyutlama ve genelleme yapıp yapamadığını, ayrıca bunu doğru ifade edip edemediğini gösteren bir alt testtir.

3- Aritmetik; Dikkati bir probleme yönlendirebilme ve öğrenme yeteneğini gösteren, zaman sınırlaması olan bir alt testtir.

4- Sözcük Dağarcığı; Çocuğun bildiği sözcük sayısını ve ifade becerisini gösteren bir alt testtir.

5- Yargılama; Muhakeme, akıl yürütme, duygusal ve mantıksal olgunluk düzeyini gösteren bir alt testtir.

6- Sayı Dizisi; Çocuğun işitsel uyaranları anımsama gücünü gösteren bir alt testtir. ( Yedek alt testtir)

B) Performans

1-Resim Tamamlama; Dikkati görsel uyaranlara yoğunlaştırabilmeyle ilgili bir alt testtir. Çocuktan resimde eksik olan detayları ayırt etmesi istenir.

2-Resim Düzenleme; Olaylar dizisini algılama, neden- sonuç ilişkisi kurabilme, muhakeme gücüyle ilgili bir alt testtir.

3-Küplerle Desen; Görsel – hareketsel – mekansal koordinasyonla, parçalar arası ilişkide bütüne giderken ön tahmin yeteneğiyle ilgili bir alt testtir.

4-Parça Birleştirme; Görsel- hareketsel koordinasyonla, parça –bütün ilişkisini kavramayla ilgilidir.

5-Şifre; Çalışma hızı, görsel hareketsel koordinasyon, sıraya koyma, psikomotor hız, görsel uyaranları anımsama ve konsantrasyon yeteneği ile ilgili bir alt testtir.

6-Labirentler; El-göz koordinasyonu, figür- zemin algısıyla ilgili bir alt testtir. (Yedek alt testtir)

D2 Dikkat Testi

9 ile 60 yaş arası uygulanan ve seçici dikkatle zihinsel konsantrasyonun belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir. D2 dikkat testi ile hız, dikkat, işe adaptasyon, zaman kullanımı ve işe verilen önem saptanır. Testinin amacı dikkat yeteneğinin sürekliliğinin ve görsel tarama becerisinin saptanması ve değerlendirilmesidir. İlk kullanılmaya başlandığı yıllarda amaç bireyleri ayırt etmek iken günümüzde başta eğitim, spor, klinik ve endüstri olmak üzere birçok alanda dikkat ölçümünde kullanılmaktadır.

Burdon Dikkat Testi

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. 10 ile 20 yaş arasındaki tüm bireylere uygulanabilir. Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.

Frankfurter Dikkat Testi

Elma ve armut figürleriyle uygulanan bir dikkat testidir. Farklılıkları bulma puanı ve hızıyla ilgilidir. Samsun Psikolog, Atakum Psikolog ve Bafra Psikolog talebi kapsamında bu ve diğer dikkat ve gelişim testlerinin uygulamaları için Samsun Psikolojik Destek platformu da incelenebilir. Bu test tanı koymada tek başına yeterli değildir fakat dikkat eksikliğini belirlemede etkilidir. Okula başlayan öğrencilerde en erken 14.gün sonrasında verilmelidir.

Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)

 Anne-baba ile görüşme yoluyla uygulanan bir değerlendirme aracıdır. Yaşamın ilk 6 yılındaki gelişim, 154 madde ve 5 kategoride (dil-bilişsel, ince motor, kaba motor, sosyal beceri-öz bakım ve genel gelişim) değerlendirilmektedir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlar ile dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Samsun Psikolog hizmetleriyle ve Samsun Terapi hizmetleriyle bu gelişim testleri uygulanmaktadır. Bu değerlendirme anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Uygulama sonucu çocuğun genel gelişimi hakkında sistematik bilgiler verir ve muhtemel gelişim gerilikleri konusunda uyarır.

Gesell Gelişim Figürleri Testi

3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 7 şekilden oluşur. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir. Buradan elde edilen sonuca bakılarak kabaca IQ seviyesine ulaşılır.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş üzeri çocuklara uygulanan Benton görsel bellek testi, mekânsal belleği ölçen bir testtir. Şekillerin kullanıldığı testte bakarak çizim, akılda kalan resmin çizimi, birçok şekil arasından tanıma şeklinde bellek testi yapılmaktadır. Şekilleri hafızada tutma becerisini değerlendiren Benton görsel bellek testi, görsel belleğin algılama ve motor yeteneğinden ayırt edilmesini sağlamaktadır.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır. Çocukların görsel algı kavramı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. Test çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamakta kullanılır.

Porteus Labirentleri Testi

 7 yaş 6 ay ile 14 yaş arasındaki bireylere uygulanan bireysel zekâ testi olarak kullanılmaktadır. Zekânın planlama ve genel yeteneğini belirlemek amacıyla kullanılan test, 12 labirentli kartlardan oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

Peabody Resim Kelime Testi

2,5-18 yaş arasındaki bireylerde dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Her kartta dört resmin bulunduğu 100 sayfadan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırı yoktur. Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

Samsun zeka testi ve Samsun dikkat testi uygulamaları bilgi için: www.ademtatar.com

Bilgi Almak ve Randevu İçin Arayınız: 05399277232