Bireysel Psikoterapi

Bireysel psikoterapi kısaca, kişilerin yaşadıkları davranış ve uyum sorunlarının belirlenmesi ve bu konularda profesyonel destek sunulmasıdır. Çocuklar, ergenler ve yetişkin bireyler yaşamlarında karşılaştıkları problemlere çözüm üretme konusunda bazı sorunlar yaşayabilirler, bunun sonunda ruhsal çöküntü yaşanabilir. Bu ve benzeri durumlarda profesyonel destek almak bireyler açısından oldukça faydalı olacaktır.

Psikolojik danışmanlar, danışanlarıyla etkili iletişim içerisinde, psikolojik danışmanın teknik ve envanterlerini gereğince kullanarak, mesleki etik ilkeler çerçevesinde görüşmeler yaparlar. Bu görüşmelerin asıl amacı danışana iç görü kazandırmak, yaşamının sorumluluğunu alıp sorunlarını tanımlayarak çözüm önerilerini birlikte aramaktır. Danışma süreci sonunda kişiler artık yaşadıkları problemlerle baş etme yollarını öğrenir ve ruhsal olarak daha iyi hisseder duruma geleceklerdir.  

Samsun Psikolog ve Samsun Psikolojik Danışman Psikoterapi Desteği İçin ve Bilgi İçin:

www.ademtatar.com

Bilgi Almak ve Randevu İçin Arayınız: 05399277232