Bir Travma Türü ‘Duygusal İhmal’

Yaşanılan bazı olumsuz olayların insanda travmatik bir etki oluşturabileceği herkes tarafından bilinen bir gerçek.

Travma denildiğinde birçok insanın aklına büyük etkileyici olaylar gelmekte.

Doğal afetler, kaza, yaralanma ve istismar bu olayların belki de başlarında gelmekte.

Bu etkileyici olayların ortak yönü kişide yıkıcı bir etki yaratmasıdır.

Travmaya maruz kalan kişi olayın üzerinden belirli bir zaman geçmesine rağmen olayın oluşturduğu etkiyi hayatının birçok alanında yaşayabilir. 

Hatta bazen bu durum kişinin kendisiyle ilgili yerleşik bazı olumsuz inançlara da sebep olabilir. 

Bahsettiğimiz bütün bu yıkıcı etkiler sadece büyük olaylar sonrasında olmaz.

Bir kişinin ihmal edilmesi de travmatik bir etki oluşturur.

Bu ihmalin en etkileyici olduğu dönem ise çocukluk dönemidir.

Aynı diğer travmatik olaylar gibi bir çocuğun ebeveynleri tarafından ihmal edilmesi de benzer yıkıcı etkilere sebep olur.

Yapılan birçok araştırma çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanmamasının çocukta travmatik bir etki oluşturduğunu ifade etmektedir.

Çocukluğunda ihmal edilmiş bir kişi yetişkinlik yıllarında o dönemin olumsuz etkisini halen yaşmaya devam edebilir.

Hatta bu ihmal aynı diğer travma türlerinde olduğu gibi kişide kendisiyle ilgili yerleşik olumsuz inanışlara da sebep olabilir.

Çocukluğunda alması gerek sevgiyi alamamış bir kişi ileriki yaşlarında sevilmeyeceğine inanabilir, benzer sevgisiz ilişkiler döngüsünde kalabilir ya da kendisi de sevgiyi göstermekte zorlanabilir.

Duygusal olarak ihmal edilen kişi diğer travmalardan farklı olarak yaşadığı olumsuz durumların bir travmanın etkisi olduğunu fark edemeyebilir.

Kritik dönemde uzun süreli bu ihmallere maruz kalmış kişiler yaşadığı bu durumu bazen olağan değerlendirip kendisi de kendi duygusal ihtiyaçlarını ihmal edebilir. 

Kurduğu ilişkilerde de maruz kaldığı ihmallere tepkisiz kalabilir.

Duygusal ihmal konusu da dahil olmak üzere diğer bütün travma türleriyle ilgili hem Samsun Psikolog arayışında hem de diğer tüm Türkiye’de bu alan ile çalışan ruh sağlığı uzmanlarıyla ilgili bilgi edinmek ve başta Samsun EMDR Terapisi olmak üzere diğer tüm terapi ekolleriyle ilgili bilgi almak için iyi bir araştırma yapılması, konu ile ilgili akademik eserlerin takip edilmesi en uygun çalışmaya ulaşmak adına faydalı olacaktır.

Önce ihmal edildiğini fark edip, sonra kendini ihmal etmeyip, daha sonra da ihmal edilmeyeceği sağlıklı ilişkiler kurmak bu durumların oluşturduğu etkilerle mücadele ederken başlangıç için faydalı olabilir.

ADEM TATAR

Klinik Psikolog, Sertifikalı EMDR Uygulayıcısı